top of page

Om vi fanns i lexikon:

Smakbruket

s. v. – Best. frm. av smakbruk ['sma:kbru:k], v. beskr. seder kopplade till användande och korsbefruktande av de fem grundsmakerna salt, sött, surt, beskt och umami. s. Smakbruk, syftande till plats för kvalitets- och hållbarhetsdriven hantering av matprodukter. Historiskt sprunget ur skillnaden mellan besprutad/GMO-framställd mat och sk. äkta, naturlig vara, där den senare har ett betydligt rikare smakspektrum.

bottom of page